Małopolski Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 : 49.423045, 20.482953