Turniej Tańców Polskich w Liszach : 50.034860, 19.757394