Na prośbę Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejElżbiety Rafalskiej wojewodowie odwiedzają rodziny, korzystające z Rządowego Programu Rodzina 500 + aby naocznie zobaczyć jak wpłynęła realizacja programu zwłaszcza na rodziny wielodzietne. Jedną: 50.034860, 19.757394