Piekary w gminie Liszki zabezpieczone przed powodzią: 50.023564, 19.795963