Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski

11 Mar 201909 20 lat temu Polska przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego, co było wydarzeniem przełomowym w kwestii naszego bezpieczeństwa. Z okazji okrągłej rocznicy na...

Prawo i Sprawiedliwość